Tisk

Označení pneumatik

Označení pneumatik je stejné v celé Evropské unii. Naučte se číst štítky a dobře si vyberte!

Označování pneumatik je povinné v celé Evropské unii od 1. listopadu 2012. Jedná se o aplikaci ustanovení Evropského nařízení č.1222/2009, které se týká silniční dopravy.

Díky označování pneumatik je spotřebitel lépe informovaný o pneumatikách na trhu. Může si vybrat, porovnat pneumatiky na základě tří nových kritérií, která jsou uvedena na štítcích:

  • Energetická účinnost: vliv pneumatiky na spotřebu paliva, hodnoceno od A do G.
  • Přilnavost k mokré vozovce: schopnost brzdění pneumatiky na takové vozovce, hodnoceno od A do F.
  • Hluk vnějšího ložiska pneumatiky, vyjádřeno v decibelech.

Vliv pneumatiky na spotřebu paliva a emise CO2

Impact pneu consommation carburant et rejets CO2, nouvelle étiquette pneu

Na levé straně štítku je uveden efekt pneumatiky, pokud jde o spotřebu paliva a emise CO2.

20 % spotřeby paliva vozidla závisí přímo na odolnosti vůči oježdění pneumatik. Čím menší odolnost, tím menší spotřeba a tím nižší emise CO2.

Tato odolnost vůči ojetí, měřená na simulátoru, určuje stupeň pneumatik, od A do G: klient ušetří, bude-li jezdit s pneumatikou A s nízkou odolností vůči oježdění v porovnání s pneumatikou G.

Díky pneumatice A je spotřeba paliva nižší 0,5 l / 100 km, tedy cca 80 l paliva za roku při 15 000 km najetých za jeden rok.

Užitek pro peněženku: více než 120 € pro vozidlo na bezín (s cenou paliva 1,55 € / l.)

Ostatně jízda s pneumatikami A má oproti pneumatikám G snížený dopad na životní prostředí: snížením spotřeby paliva dochází ke snížení emisí o 12 g CO2 na km, 180 tun za rok!

Schopnost brzdění na mokré vozovce

Capacité de freinage sur sol mouillé, nouvelle étiquette pneu

Pravá strana štítku ukazuje výkonnost pneumatiky v případě brzdění na mokré vozovce. Měření jsou prováděna na palubě vozdila podle podmínek definovaných evrospkým nařízením pokud jde o rychlost, charakteristiky dráhy, výšku vody, teplotu...

Stupeň uvedený na štítku (od A do F) je vytvořen na základě porovnání výkonu testované pneumatiky a referenční pneumatiky.

Lehké vozidlo vybavené pneumatikami A bude mít urgentní brzdnou dráhu o 30 % menší než stejné vozidlo vybavené 4 luxusními pneumatikami třídy G. To představuje rozdíl 18 metrů, pokud vozidla musí zahájit nouzové brzdění při rychlosti 80 km/h.

Pozor, toto se může lišit podle vozidel a způsobu řízení.

Hluk vnějšího ložiska pneumatiky

Bruit de roulement externe du pneu nouvelle étiquette pneumatique

Spodní strana štítku se týká hluku, který vydávají v exteriéru (na ulici, na silnici) émis à l’extérieur (rue et route) pneumatiky při kontaktu se silnicí. Číslo vyjadrřuje úroveň hluku v decibelích.

Poté byla vzata v potaz skutečnost, že hluk má velký vliv na okolní prostředí. Pozor, tato informace nezahrnuje hluk, který vnímá řidič a pasažéři uvnitř vozu.

Další informace pro uživatele

Štítky na pneumatiky jsou povinné a standardizované pro všechny značky pneumatik. Uvedené informace jsou k dispozici v technické a obchodní dokumentaci KLEBER, u vašeho prodejce nebo na internetu.

Podobné informace musí být uvedeny na prodejní faktuře pneumatik, odevzdané kupujícímu (nebo s ní).

Upozornění

Pozor, kritéria uvedená na štítku pneumatiky, nepředstavují veškeré výkony pneumatiky.
Řidiči musí být upozorněni: úspora paliva a bezpečnost na silnici závisí hlavně na jejich chování na silnici.

Pro dosažení minimální spotřeby a optimálního výkonu pneumatik musí řidič:

  • Pravidelně kontrolovat tlak v pneumatikách a uzpůsobit ho klimatickým podmínkám a nákladu.
  • Uzpůsobit jízdu klimatickým podmínkám a provozu.
  • Aplikovat základní principy ekologické jízdy.

Vhodné linky

Evropské nařízení
ETRMA (European Tyre a Rubber Manufacturers’ Association)