Tisk

Zákonná ustanovení

KLEBER vás vítá na svých internetových stránkách.

Tyto stránky provozuje:

Michelin Česká republika, s.r.o.
 Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4

Před užíváním těchto internetových stránek si prosím pozorně přečtěte tato zákonná ustanovení.

KLEBER je obchodní jméno společnosti Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, která v rámci svých aktivit v oblasti pneumatik prodává pneumatiky pod značkou KLEBER.

Společnosti Skupiny Michelin mají vlastní právní existenci a jsou samostatnými právnickými osobami. Pro usnadnění komunikace na těchto internetových stránkách však mohou být používány následující termíny: „Michelin“, „Skupina“, „Skupina Michelin“ a „my“. Tyto termíny jsou používány k označení společností Skupiny Michelin jako celku, přestože každá z nich vykonává své aktivity nezávisle.

ČLÁNEK 1: PŘEMĚT

Předmětem těchto zákonných ustanovení je definovat podmínky, za kterých Michelin zpřístupňuje uživatelům internetu své internetové stánky www.kleber.cz, a podmínky, za kterých mohou uživatelé internetu tyto stránky navštěvovat. Veškeré užívání stránek www.kleber.cz podléhá těmto zákonným ustanovením, která může Michelin kdykoliv pozměňovat či aktualizovat. Přístupem na internetové stránky www.kleber.cz a jejich užíváním souhlasíte s těmito zákonnými ustanoveními. Pokud nesouhlasíte s níže uvedenými ustanoveními, doporučujeme vám tuto internetovou stránku nepoužívat.

ČLÁNEK 2: PŘÍSTUP K INTERNETOVÝM STRÁNKÁM

Michelin usiluje o to, aby tyto internetové stránky byly stále dostupné, avšak není vázán žádnou povinností tento přístup zaručovat. Přístup ke stránkám může být přerušen z důvodu údržby, aktualizace a z jakýchkoliv jiných důvodů, zejména technického charakteru. Michelin nenese v žádném případě odpovědnost za tato přerušení ani za následky, které z toho mohou pro uživatele internetu vyplývat.

ČLÁNEK 3: PRÁVA INTELEKTUÁLNÍHO VLASTNICTVÍ

Obsahy (zejména údaje, zvukové nahrávky, informace, ilustrace, loga, značky atd.), které jsou přístupné na internetových stránkách www.kleber.pl, jsou chráněné autorskými právy a dalšími právy intelektuálního vlastnictví a jsou výhradním vlastnictvím příslušných zhotovitelů. Je protiprávní jakýmkoliv způsobem zhotovovat kopie, reprodukovat, prezentovat, adaptovat, přetvářet, pozměňovat a šířit celý obsah internetových stránek KLEBER nebo jejich část, ať již tyto stránky patří této společnosti nebo třetí straně, s výjimkou jediné kopie určené výhradně k soukromému užití držitele. Součásti této stránky mohou být bez předchozího upozornění pozměněny, jsou zveřejněny bez jakékoliv zjevné či skryté záruky, a nemohou tedy zavdat podnět k jakémukoliv právu na náhradu škody. Informace a obrázky obsažené na těchto internetových stránkách jsou chráněné autorským právem © 2013 Michelin nebo autorským právem partnerů společnosti. Loga jsou registrované ochranné známky.

ČLÁNEK 4: POUŽÍVÁNÍ DOKUMENTŮ

Žádný z dokumentů pocházejících z internetových stránek www.kleber.cz nemůže být kopírován, reprodukován, publikován, stažen, vyvěšen na internetu, šířen či distribuován jakýmkoliv způsobem, kromě jednoduchého uložení dokumentů na osobním počítači pro vaši osobní potřebu a za nekomerčními účely. V takovém případě musíte zachovat neporušené údaje o vlastnictví. Přetváření či pozměňování těchto dokumentů nebo jejich použití za jiným účelem představuje porušení vlastnického práva společnosti Michelin či třetí strany.

ČLÁNEK 5: ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Pro komunikaci se společností Michelin prostřednictvím e-mailu je třeba vyplnit formuláře elektronické komunikace zveřejněné na internetových stránkách www.kleber.cz. Odpovědi na tyto e-maily ze strany společnosti Michelin nemohou být zaměňovány za výkon reklamní, propagační nebo obchodní činnosti v zemi uživatele internetu ani nemohou představovat důkaz takovéto činnosti.

ČLÁNEK 6: OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Dokumenty a informace publikované na internetových stránkách www.kleber.cz jsou zveřejňovány bez jakékoliv zjevné či skryté záruky jakéhokoliv druhu. Michelin si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění pozměnit či opravit obsah svých internetových stránek. Společnost Michelin nenese odpovědnost v případě napadení vašeho počítače jakoukoliv elektronickou infekcí. Uživatel těchto internetových stránek musí přijmout všechna odpovídající opatření, aby ochránil své vlastní údaje a/nebo software před napadením případnými viry šířícími se na internetu. Michelin, jeho zaměstnanci, dodavatelé ani partneři uvedení na internetových stránkách společnosti nenesou v žádném případě odpovědnost jakéhokoliv druhu za jakoukoliv vedlejší, přímou či nepřímou škodu či škodu jakéhokoliv jiného charakteru nebo za jakoukoliv ztrátu, zejména finanční či obchodní povahy, vyplývající z užívání internetových stránek či jakékoliv informace na nich uvedené.

Internetové stránky www.kleber.cz mohou obsahovat odkazy na partnerské internetové stránky společnosti Michelin či třetích stran. Michelin své internetové stránky nijak nekontroluje, a tudíž nenese žádnou odpovědnost, pokud jde o dostupnost těchto stránek, jejich obsah, reklamu, produkty a/nebo služby dostupné na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím. Michelin tedy nenese žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody, které mohou vzniknout ve spojení s přístupem uživatele internetu na internetové stránky partnera či používáním těchto stránek, porušením nařízení týkajících se obsahů a služeb či jakýmkoliv zásahem do práv třetích stran. Michelin odmítá jakoukoliv odpovědnost týkající se informací, materiálů a softwarů na internetových stránkách propojených hypertextovým odkazem se stránkami www.kleber.cz.
Některé informace zveřejněné na internetových stránkách pocházejí od externích dodavatelů informací společnosti Michelin. Za obsahy a služby poskytované dodavateli Michelinu na stránkách www.kleber.cz jsou odpovědní výhradně tito dodavatelé. Na základě toho Michelin nenese odpovědnost za škody, přerušení či zpoždění v přenosu informací a za jejich následky.

ČLÁNEK 7: SOUDNÍ PRAVOMOC A PLATNÉ PRÁVO

Veškeré právní spory týkající se těchto internetových stránek a těchto zákonných ustanovení budou projednávány před soudem v Clermont-Ferrand, který se řídí francouzskou legislativou, nezávisle na rozporu zákonných nařízení. Užíváním stránek www.kleber.cz vyjadřujete svůj výslovný souhlas s aplikací této právní klauzule. V případě, že některé z těchto zákonných ustanovení bude z jakéhokoliv důvodu shledáno ilegálním, neplatným nebo nepoužitelným, nebude považováno za součást těchto zákonných ustanovení a nenaruší platnost ani použití ostatních ustanovení.

ČLÁNEK 8: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve většině případů můžete navštěvovat naše stránky, aniž byste museli uvádět svou identitu ani poskytovat osobní informace, které se vás týkají. Michelin po vás nicméně může někdy požadovat určité informace, například při odpovědi na váš dotaz, poskytování služby, vyřizování objednávky či za účelem marketingu.
Údaje shromažďované prostřednictvím našich stránek jsou určené společnosti Michelin, jejím vybraným partnerům a/nebo poskytovatelům požadovaných služeb.

Pro poskytnutí určitých služeb, návštěvu některých částí stránek nebo účast v soutěžích či promo akcích může být nutné vytvořit si uživatelský účet. Za tímto účelem Michelin shromažďuje osobní údaje, např. e-mailovou adresu. Tyto informace jsou povinné, abyste mohli danou službu využívat. Registrace může případně vést k vytvoření uživatelského jména a/nebo hesla, což jsou vaše osobní a důvěrné údaje. Pouze vy k nim máte přístup a nesete odpovědnost za jejich užívání.

Cookies:

Aby vám Michelin mohl nabídnout lepší služby, sbírá anonymní údaje o vašem pohybu po našich internetových stránkách (navštívené stránky, datum a čas návštěvy…). Michelin může tyto údaje využít k analýze trendů nebo ke zpracování statistik a měření návštěvnosti internetových stránek. Chcete-li se dozvědět více, klikněte na tento odkaz.

Ukládání cookies můžete odmítnout. Pokud je však odmítnete, ztratíte přístup k některým částem našich stránek.

Stejně tak můžete odmítnout, aby Michelin vaše údaje shromažďoval a zpracovával. Kromě toho se můžete ohradit proti tomu, aby vaše údaje byly používány za účelem průzkumu trhu, zejména komerčního, na základě výše uvedeného zákona č. 78-17.
K uplatnění těchto práv stačí zaslat dopis na následující adresu:
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Service Consommateurs Michelin
Place des Carmes-Déchaux
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Hypertextové odkazy:

Naše internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Michelin s těmito stránkami nesdílí vaše osobní údaje. Upozorňujeme vás, že po opuštění našich internetových stránek můžete být podrobeni jiným praktikám ve věci ochrany osobních údajů, nad kterými nemá Michelin žádnou kontrolu a nenese za ně odpovědnost.

Pro více informací si prosím vyžádejte informace o postupech společnosti Michelin v otázce osobních údajů.

Provozovatel internetových stránek:

Michelin Česká republika, s.r.o.
 Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4

Webhosting:

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
Tel: +353 1 7063476